Verzekering Informatie > Levensverzekeringen

 

LevensverzekeringenAls men praat over een levensverzekering, dan gaat het over een verzekering die een bedrag uitkeert op een bepaalde datum die is vastgesteld in een contract. Er zijn momenteel drie soorten levensverzekeringen. Om te beginnen heb je de tijdelijke kapitaalverzekering bij leven, de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden en de gemengde verzekering.

familie De eerste levensverzekering gaat over een verzekering van een bepaalde tijd. Dat houdt in dat deze verzekering voor een bepaalde tijd wordt afgesloten. Dat houdt in dat u wanneer u op de afgesproken datum nog in leven bent een bedrag krijgt uitgekeerd. Als u op deze datum niet meer in leven bent, dan komt er geen uitkering, ook niet voor uw familie. De premie die u al deze jaren heeft betaald vervalt dan. Deze verzekering heeft dus een groot nadeel, wanneer u dus niet meer in leven bent wordt er niet uitgekeerd, ook niet aan uw nabestaanden.Als we dan kijken naar de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden, is deze deels hetzelfde als de eerste verzekering. Er wordt namelijk ook een bepaalde datum afgesproken die geldig is voor deze verzekering. Echter u krijgt bij deze verzekering een uitkering wanneer u op de einddatum bent gestorven. Wanneer u bij de afgesproken einddatum nog in leven bent krijgt u geen uitkering. Dat betekent dat de premie die u dan heeft betaald weg is. Het nadeel van deze verzekering is dus wanneer u nog in leven bent, dat u dan niets meer krijgt. Alle premie die betaald is, is dan weg.Dan hebben we nog de gemengde verzekering. Deze verzekering geeft u de garantie dat deze altijd uitkeert. Bij deze verzekering maakt het niet uit of u nog in leven bent of niet. Het bedrag wordt hoe dan ook uitgekeerd. Deze verzekering heeft een groot voordeel, er wordt namelijk altijd een uitbetaling gedaan.Een levensverzekering is een verzekering die niet verplicht is. Het wordt wel aangeraden om deze verzekering af te sluiten, zeker wanneer u samen gaat wonen en samen een huis heeft. Met een levensverzekering kunt u namelijk voorkomen dat uw partner er alleen voor komt te staan en de nodige kosten alleen moet dragen. U kunt echter samen kiezen welke verzekering voor u het meest gunstige is, maar de verzekering die het meest wordt aanbevolen is toch de gemengde levensverzekering. Hier wordt het meest voor gekozen, omdat u er bij deze verzekering zeker van bent dat u een bedrag krijgt uitgekeerd. Bij de andere verzekeringen is het de keuze of u het risico neemt. ?